Småbåter i Vest-Agder. Vår barndoms have 2004

Småbåter i Vest-Agder. Vår barndoms have 2004

Pris
149,00 kr
Salgspris
149,00 kr
Inkl. moms

I denne boken er det artikler som tar for seg ulike sider ved småbåthistorien i Vest-Agder.

Redaktør: Jan Henrik Munksgaard.

  • Jan C. Rosenlund Åpne båter på Agder - Sørlandsbåtens kulturgeografi.
  • Tore B. Johansen. Listerbåten.
  • Jostein Andreassen. "Søgnebåden".

ISBN: 82-91178-12-7