Når fortida blir framtida - Arbeiderbevegelsen i de tekniske og industrielle kulturminnene

Når fortida blir framtida - Arbeiderbevegelsen i de tekniske og industrielle kulturminnene

Pris
200,00 kr
Salgspris
200,00 kr
Inkl. moms

Tradisjonell norsk industri som treforeldling, tekstilindustri, fiskeforedling og gruvedrift har spilt en avgjørende rolle i framveksten av det moderne Norge. De siste førti åra har store deler av denne industrien blitt avvikla. Derfor har Riksantikvaren siden 1990-tallet jobbet med å bevare et utvalg av tekniske og industrielle kulturminner. Arbeiderbevegelsens og fagforeningenes historie er en sentral del av Norges historie. I denne boka er arbeiderhistorien i tekst og bilder knyttet til de femten tekniske industrianleggene på Riksantikvarens bevaringsliste. 

Boka er utgitt av Industrianleggenes Fellesråd. 

Forfatter: Tom Nilsen.