Museet til Odderøya - et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard

Museet til Odderøya - et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard

Pris
149,00 kr
Salgspris
149,00 kr
Inkl. moms

«Museet til Odderøya» er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-årsdag i 2013.

Museet ønsket å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide museale virke, og tittelen henspeiler på Munksgaards mangeårige engasjement for flytting av nåværende Kristiansand museum fra Kongsgård til en samlet sett mer tjenlig lokalitet.

Årboka inneholder artikler med ulik tilknytning til jubilanten og museet.
Eldre og yngre kolleger og venner hedrer Munksgaard med artikler som tar for seg noen av de mange fagfeltene han har arbeidet med. Rekkefølgen danner ei faglitterær løype fra artikler om jubilanten og hans tidligste arbeider på Vestlandet via arbeidet på Vest-Agder Fylkesmuseum/ Vest-Agder-museet Kristiansand på Kongsgård til Kvadraturen i Kristiansand.

Fra et par av Munksgaards egne artikler går løypa videre til Odderøya med dens spennende botanikk, interessante historie, allsidige bruk og noen av Vest-Agder-museets planer.

Boka er utgitt av Vest-Agder-museet i 2013.
Redaktør: Thor Gunnar Hansen.
Redaksjon: Mari Olafson Lundemo, Tonje Tjøtta og Endre Wrånes.
Design: Per Grimsgaard.

Førpris: 299,-
Boksalg: 149,-
Porto kommer i tillegg.

ISBN: 978-82-91178-27-1

Boken inneholder følgende artikler:

• Eiliv Ulltveit Moe: Jan Henrik Munksgaard
• Nils Georg Brekke: Tokt langs vestkysten
• Berit Eide Johnsen: Fra museets skattkammer
• Frans Arne Stylegar og Niels Bonde: Kvadraturens eldste bevarte hus
• Jan Henrik Munksgaard: Kristi oppstandelsesbanner og dannebrog
• Jan Henrik Munksgaard: Om eldre håndverkere i Kristiansand
• Per Arvid Åsen: Ballastplanter på Odderøya
• Endre Wrånes: Odderøya 1940_1945
• Inger Johanne og Knut Mæsel: En rusletur på Odderøya
• John Olsen: Faglig og synlig på Odderøya
• Jan Henrik Munksgaard: Publikasjoner 1971 2012