Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920 "… at maatte erholde en liden Hjelp."

Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920 "… at maatte erholde en liden Hjelp."

Pris
149,00 kr
Salgspris
149,00 kr
Inkl. moms

Dette er en publikasjon som kan være interessant for flere lesegrupper, både de lokalhistorisk interesserte og de som er interessert i kulturhistorie og de som er samfunnsengasjert og interessert.

Artikkelsamlingen gir nye innblikk i fortidens syn på fattige, på hjelpetiltak som fantes og som ble utviklet i årenes løp og ikke minst på de fattiges levevilkår på Agder. De historiske linjene som forbinder fortiden og nåtiden er synlig på flere vis. Før som nå, ser det ut som noen samfunnsgrupper er mer utsatt for å bli fattige – barn, eldre, rusavhengige og fysisk- og psykisk syke.

Forfattere: Kathrin Pabst (redaktør), Roger Tronstad, Tonje Tjøtta, Anne Mette Seines, Reidar Mosland, Thomas Olsen og Judith Seland Nilsen.

Oversikt over kapitlene:

  • Innledning ved Kathrin Pabst
  • Fattigvesenet i Kristiansand på 1700- og 1800-tallet ved Roger Tronstad
  • Hun "nyder fattigundestøttelse" En undersøkelse av de fattige i Kristiansand i 1865 av Tonje Tjøtta
  • På bunnen av 1800-tallets samfunnsstige De fattige sinnssyke av Anne Mette Seines
  • "Smaafolkets ven" – Ludvig Adolf Lømsland av Reidar Mosland
  • Fattiganstalt eller aldershjem? Sosialpolitisk debatt om institusjoner for eldre i Mandalsområdet 1900-1920 av Thomas Olsen 
  • Rokken av Judith Seland Nilsen

Førpris: 299,-
Boksalg: 149,.-

Frakt kommer i tillegg.

Det er mulig å velge hent i butikk - dvs hente åpningstiden til museumsbutikken på Sjølingstad Uldvarefabrik!