Adolph Arenfeldt (1824-1909) - en herremann mellom tradisjon og modernitet

Adolph Arenfeldt (1824-1909) - en herremann mellom tradisjon og modernitet

Pris
100,00 kr
Salgspris
100,00 kr
Inkl. moms

Vest-Agder-museets første publikasjon om Arenfeldt-familien på Gimle har tittelen «Adolph Arenfeldt (1824-1909) – en herremann mellom tradisjon og modernitet»

Boken tar for seg en mann med stor betydning for Gimle Gård i Kristiansand. Adolph Arenfeldt var barnebarn til Gimles byggeherre Bernt Holm og bestefar til gårdens siste eier, Ottilie «Titti» Arenfeldt Omdal.

Publikasjonen gir mange nye opplysninger om livet hans, livet på Gimle i årene 1824-1909 og et innblikk i en familie, som hadde en spesiell stilling i Kristiansand på 1800- og 1900-tallet.

Forfatter: Kathrin Papst, konservator NMF ved Vest-Agder-museet
Utgitt av Vest-Agder-museet i 2008. 
62 sider.

Publikasjonen kan også kjøpes hos Gimle Gård eller Kristiansand museum.

Det er publisert et lignende hefte om Adolph barnebarn Titti Arenfeldt Omdal (1896-1982). Også den kan kjøpes ved museet.